top of page

Bearbeiding av aluminium

META-LUBE X

Vår splitter nye universalolje til bearbeiding av både stål og aluminium. Lett avfettelig ved 40° C.

Hva er nytt?

Meta-Lube X bygger på en ny type baseolje,

som IKKE reagerer ved endringer i luftfuktighet.

Kort sagt får du en olje som aldri blir klebrig. 

META-LUBE PROFILE

Hva er nytt?

Oljen har en "terminal degrease"-egenskap, som vil si at den enkelt avfettes. 

Vegetabilsk spesialolje til bearbeiding av finere produkter i aluminium, og produkter som skal elokseres etter bearbeiding. 

bottom of page