top of page

Bearbeiding av stål

META-LUBE X

Vår splitter nye universalolje til bearbeiding av både stål og aluminium. Lett avfettelig ved 40° C.

Hva er nytt?

Meta-Lube X bygger på en ny type baseolje, som ikke reagerer ved endringer i luftfuktighet. Kort sagt får du en olje som aldri blir klebrig. 

bottom of page